Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2012

unhuman
4346 eda8 390
unhuman
jak mówi nasza brać- choćdź z nami zacieszać!
— grubson
unhuman
4336 3209 390
Reposted byletsgodrinktogetherLightsaber
unhuman
4332 279c 390
Reposted bykarooo1991 karooo1991
unhuman
KOCHAM I NIENAWIDZĘ
— tałi
unhuman
4328 c18d 390
Reposted byagridulcekarooo1991

November 24 2012

unhuman
6608 dabc 390
Reposted frompoositivee poositivee

November 22 2012

unhuman
Mogę stać się znienawidzony przez lud cały, ale wśród prawdziwych będę doceniany
— ME

November 19 2012

unhuman
9168 97be 390
unhuman
Ja dobrze wiem, jak jest
I wiem, że Ty też wiesz,
Dlatego przestań grać i powiedz w końcu CZEGO CHCESZ
— B.R.O
unhuman
8926 7a72 390
Reposted byMathiasTausennotfromherechmielowakamykowata
unhuman
Więc nie bój się deszczu,
Bo ja jestem deszczem ,
Co pada na twoje włosy
I na twoje ręce
unhuman
8849 2a94 390
Reposted bykamykowataMathiasTausenm1gu3l
unhuman
8828 8ff3 390
Reposted byautunnofleurrebellechimerraraacheyoungannaSchuylerheavygunnerpunishmehardasiaazla

November 04 2012

unhuman
fałszywa pomocy
odejdź w zapomnienie, proszę
— ME
unhuman
ciągle popełniasz grzechy, myślisz o samobójstwie, to głupie, wyrzuć na bok te rzeczy, nim sama usnę
— ME
unhuman
4014 ce36 390
Reposted byrazzorheadszczotaster
unhuman
zwrotka, co przemawia do wszystkich, co słuchają
na wyścigu, zakręcie ludzie się zabijają
a Ty byłeś kolejny, kolejni jeszcze będą
będą ich miliony, a to wszystkiego sedno
— ME
unhuman
Musisz zrozumieć, że spotka cię kara
Poczekam aż zatęsknisz, wtedy powiem ci spierdalaj
— tałi
unhuman
Nie pierdol trzy po trzy
Kto tu jest najlepszy
Hip hop nie dzieli nas, a łączy
— fokus
Reposted byiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl